با سلام

همایش زیست شناسی انجمن زیست شناسی در تاریخ ۲/۲/۸۹  ساعت ۸ صبح در جیرفت بر گزار

می گردد. از همکارانی که تمایل به شرکت در همایش را دارند تقاضا می شود جهت ثبت نام به

 گروه های آموزشی مراجعه فرمایند.

+ نوشته شده توسط اسدالهی در دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹ و ساعت 17:30 |